Loading Laddar...
 

Så här går det till

Teorikursen

Mopeden

Denna lektion börjar med information om hur kursen är upplagd och reglerna kring AM-körkortet. Sedan går vi igenom och diskuterar översiktligt hur mopeder är konstruerade och hur de fungerar för att du ska kunna köra och sköta en moped på ett bra sätt. Vi tar även upp körning med passagerare samt vad som gäller för körning med last på moped. Dessutom går vi igenom vilka skyldigheter en mopedägare har.

Förberedelse: Läs boken och se filmerna på vår digitala plattform, Elevcentralen eller läs Inledningen samt avsnittet Mopeden i AM-boken.

Människan och Miljön

Här går vi igenom och diskuterar hur vi fungerar som förare i trafiken och hur vi kan göra körningen säkrare för oss själva och andra trafikanter. Dessutom tar vi upp hur trafiken påverkar miljön och hur vi kan minska dess negativa inverkan.

Förberedelse: Läs boken och se filmerna på vår digitala plattform, Elevcentralen eller läs avsnitten Människan och Miljön i AM-boken.

Trafik del 1 - Mindre samhälle och Landsväg

Den här lektionen handlar om de grundläggande trafikreglerna och hur viktigt det är att vara uppmärksam på övrig trafik när man kör moped.

Förberedelse: Läs boken och se filmerna på vår digitala plattform, Elevcentralen eller läs avsnitten Inledande Trafik och Landsvägstrafik i AM-boken.

Trafik del 2 - Stadskörning och speciella förhållanden

Att köra i trafik är ganska svårt och det ställer en hel del krav på dig som förare. Goda kunskaper i vad du får göra, vad du inte får göra, vad du ska göra och vad du inte ska göra är nödvändiga för att din körning ska fungera. På den här teorilektionen får du lära dig det du behöver veta för att du ska kunna köra moped i mer trafikerade miljöer.

Förberedelse: Läs boken och se filmerna på vår digitala plattform, Elevcentralen eller läs avsnitten Stadstrafik och Mörker och nedsatt sikt i AM-boken.

Körningen

OBS! Varje körpass inleds med att genomföra ett godkänt utandningsprov i våra alkomätare.

Manöverkörning

Denna lektion genomförs på körgården och den är minst en timme lång. Du kommer tillsammans med din lärare göra olika övningar som stärker din mopedhantering. Du kommer bland annat att öva en del på hur man bromsar mopeden på ett säkert sätt. Detta får du träna både på asfalt och på grus.

Syftet med lektionen är att du och din lärare ska få en så bra bild av din förmåga att hantera mopeden att nästa körlektion, som är körning i trafik, ska kunna genomföras utan att det blir farligt.

När övningarna är klara kommer du att ha en bra uppfattning om din egen förmåga att hantera mopeden. Du kommer också att veta hur du enkelt kontrollerar om mopeden är trafiksäker.

Förberedelse: Läs boken och se filmerna på vår digitala plattform, Elevcentralen eller läs avsnittet Manöverkörning i Arbetshäftet till AM-boken.

Mindre samhälle

Under denna lektion kommer du få skjutsa din trafiklärare i områden med ganska lite trafik. Du kommer bland annat att få träna dig de grundläggande väjningsreglerna och hur du ska hantera skymda korsningar och andra riskfyllda situationer.

Förberedelse: Du ska ha varit på samtliga teorilektioner.

Landsväg

Du och din trafiklärare ger er ut på en landsvägstur som innehåller allt från små och krokiga grusvägar till raka och breda 90-vägar. Din lärare kommer bland annat att visa hur du ska göra om du ska svänga vänster från en större landsväg.

Förberedelse: Du ska ha varit på samtliga teorilektioner.

Stadskörning

Denna övning som avslutar din utbildning handlar om att köra i starkt trafikerade stadsmiljöer. Mopeden är ett utmärkt stadsfordon men som mopedist är du väldigt oskyddad och syns dessutom ganska dåligt. Det betyder att du själv måste ta ett stort ansvar för att inte du eller någon annan ska råka illa ut. Tillsammans med din trafiklärare får du därför träna på en del av stadstrafikens riskfyllda situationer.

Förberedelse: Du ska ha varit på samtliga teorilektioner.

När är det dags för prov

Kunskapsprov

När du har gått igenom utbildningens alla delar är det dags för prov. Det genomförs på Trafikverket och tid bokas via trafikskolan. Provet består av 70 kryssfrågor där ett svarsalternativ är rätt och för att bli godkänd måste du ha minst 52 frågor rätt besvarade. Har du hängt med bra på lektionerna och jobbat bra på Elevcentralen kommer du troligen att klara provet utan problem. Efter genomförd utbildning och godkänt prov utfärdas ditt körkort. Har du däremot för många fel får du boka tid för omprov.