Riskutbildning del 2

Olivia, Felicia och Filippa efter sin utbildning på halkbanan